Bihać / BiH   MUZEJ AVNOJA-A   FESTIVAL KREATIVNIH KOMUNIKACIJA

FESTIVAL KREATIVNIH KOMUNIKACIJA   MUZEJ AVNOJ-A   BIHAĆ / BIH

14-15.09.2018.

14-15.09.2018.

O KONFERENCIJI

O KONFERENCIJI

O KONFERENCIJI

Kreativna Republika festival je kreativnih komunikacija koja, kroz panele i predavanja, nudi nova kreativna rješenja za stvarne poslovne probleme, razmjenu poslovnih iskustava i primjere dobre prakse sa novim trendovima iz svijeta oglašavanja i marketinga. Već petu godinu Kreativna Republika svoja zasjedanja održava u Bihaću, gradu na Uni, gdje pored zvučnih imena kreativne industrije regiona privlači i goste različitih profila.

Kreativna Republika se rodila kao odgovor na potrebu da se komunikacijska industrija približi lokalnoj zajednici i privredi, a izrasla je u projekat mapiranja Bihaća kao centra kreativne industrije u Bosni i Hercegovini. Samim time od iznimnog je značaja promociji visokog turističkog potencijala a kako samog grada Bihaća, tako i države.

Pored iznimno prijateljske i tople atmosfere malog prostora Muzeja AVNOJ-a koji olakšava uzajamnu komunikaciju publike i predavača, te podstiče razvoj novih poznanstava i prijateljstava, Kreativnu Republiku karakterišu i iskuljičivo regionalni predavači, koji na svakom zasjedanju potvrđuju da naše govorno područje ima vrhunske stručnjake i na ovom polju.

Organizator konferencije je Centar za razvoj ideja "Poligon" nevladina organizacija iz Bihać, koja ima za cilj da promoviše i razvija kreativnu industriju, ali i širu ideju poslovanja. Uz konferenciju "Kreativna republika", CRI Poligon organizira seriju malih inspirativnih razgovora "Bihac Chit Chat", te veliki broj edukacija.

P R E D A V A Č I   2 0 1 8 .

1 4 - 1 5 . 0 9 . 2 0 1 8 .

M U Z E J   A V N O J - a

IVANKA MABIĆ GAGIĆ   IMELDA RAMOVIĆ  ALMIR FLISAR  MAJA CULIG  BORISLAV MILJANOVIĆ

JELENA FIŠKUŠ SEAN POROPAT DAMIR CIGLAR VANJA BLUMENŠAJN  IVANA MLINARIĆ  ROBERT PEŠIĆ  SANDA MEŠINOVIĆ

PROGRAM 2018.

P R O G R A M

ČETVRTAK, 13.09.2018.

20:00 - ...        

Žare Kerin, otvorenje izložbe; Gradska galerija Bihać

PETAK, 14.09.2018.

09:00 - 09:30

Registracija učesnika

09:30 - 09:55

Uvodno obraćanje

10:00 - 10:50

Gdje se sakrila kreativnost? - Sanda Mešinović

11:00 - 11:50

Ovo je moje zadnje predavanje – Vanja Blumenšajn

11:50 - 12:00

Pauza za kafu by Bocco Supreme

12:00 - 12:50

Znanozofija kreativnosti – Almir Flisar

12:50 - 13:55

Pauza za ručak

13:00 - 13:50

Saša Pjanić – vođenje kroz izložbu (Muzeja AVNOJ-a)

14:00 - 14:50

Dizajn iz provincije – Jelana Fiškuš i Sean Poropat

14:50 - 15:00

Pauza za kafu by Bocco Supreme

15:00 - 15:50

Boli me pipi! (za brief) – Damir Ciglar

 20:00 - ...        

U spomen spomenicima - Imelda Ramović; Galerija Enver Krupić

 22:00 - ...        

Disco Republic Party by Stari Lisac – Jall Aux Yeux @Piramida

SUBOTA, 15.09.2018.

09:00 - 09:30

Registracija učesnika

09:30 - 10:20

Studio Mireldy – Imelda Ramović

10:30 - 11:20

Why Content? – Borislav Miljanović

11:20 - 11:30

Pauza za kafu by Bocco Supreme

11:30 - 12:50

Panel by Addiko Banka – Maja Čulig, Ivanka Mabić Gagić i Ekrem Dupanović

12:50 - 13:55

Pauza za ručak

14:00 - 14:50

Agencija 2018 – Robert Pešić

14:50 - 15:00

Pauza za kafu by Bocco Supreme

15:00 - 15:50

#agencylife vs. #life - Ivana Mlinarić

22:00 - ...        

Disco Republic Party by Stari Lisac - dRUMELODOY @Piramida

PAKETI 2018.

PAKETI 2018.

PAKETI 2018.

E A R L Y   P R I J A V A
D O   20.08.2018.

195 KM / 100 €

R E G U L A R   P R I J A V A
20.08.  -  10.09.2018.

390 KM / 200 €

S T U D E N T I
(2 0   U L A Z N I C A)

45 KM / 25 €

* Paketi se odnose na fizička i pravna lica! U cijenu kortizacije uključeno: ulaznica za oba dana, parking, zakuska, osvježenja i materijali konferencije.

PRIJAVNICA 2018.

PRIJAVNICA 2018.

PRIJAVNICA 2018.

*Molimo Vas ispunite, obratite pozornost na obavezna polja.

1 + 1 =
1 + 1 =

PODRŠKA

PODRŠKA

B A N K A   P A R T N E R

P A R T N E R   O S V J E Ž E N J A

P A R T N E R I   P R O J E K T A

M E D I J S K I   P O K R O V I T E L J I

P R E P O R U Č E N I   S M J E Š T A J